:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


สถิติการรับสมัครเรียน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ในเขตพื้นที่บริการ ม.1 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ทั่วไป (นอกเขต) ม.1 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
เงื่อนไขพิเศษ ม.1 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ความสามารถพิเศษ ม.1 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ทั่วไป ม.4 (ม.3 เดิม) รอบ 1 โควตา สถิติการสมัคร  
ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ทั่วไป ม.4 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
เงื่อนไขพิเศษ ม.4 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
ความสามารถพิเศษ ม.4 ดูการกรอกใบสมัคร ดูผลการอนุมัติรายวัน
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน