:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


ประกาศผลการคัดเลือก
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป

a ม.1 ประเภททั่วไป (บัญชีสำรอง)
a ม.1 ประเภททั่วไป (ในเขตพื้นที่, นอกเขตพื้นที่บริการ, ความสามารถพิเศษ, เงื่อนไขพิเศษ)
a ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a ม.4 ประเภททั่วไป (บัญชีสำรอง)
a ม.4 ประเภททั่วไป (ทั่วไป, ความสามารถพิเศษ, โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม)
a ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ตามแผนการเรียน)

a ม.4 ประเภท ม.3 โรงเรียนเดิม (รอบโควตา)

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

a ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
a ม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted Math)
a ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
a ม.1 ห้องเรียนพิเศษบัญชีสำรอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
a ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
a ม.4 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted Math)
a ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ : เตรียมวิศวะด้วยกระบวนการ STEM
a ม.4 ห้องเรียนพิเศษบัญชีสำรอง

 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน