:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


ประกาศการมอบตัว
 
 
การมอบตัว ม.1 ประเภททั่วไป (ในเขต, นอกเขต, ความสามารถพิเศษ, เงือนไขพิเศษ)

รายชื่อนักเรียน การจัดห้องเรียน เลขที่ และเลขประจำตัว

a นักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ >> รวมทุกห้อง | 1/11, 1/12 วิทย์ สสวท. สอวน. | 1/13 อังกฤษ MEP | 1/14 คณิต Gifted Math
a นักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป >> รวมทุกห้อง | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 เสริมคณิต | 1/9 เสริมวิทย์ | 1/10 STEM | 1/15 เสริมจีน

 
การมอบตัว ม.4 ประเภททั่วไป (ทั่วไป, ความสามารถพิเศษ, เงื่อนไขพิเศษ, ม.3 เดิม)

รายชื่อนักเรียน การจัดห้องเรียน เลขที่ และเลขประจำตัว

a นักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ >> รวมทุกห้อง | 4/1 ตรียมวิศวะ STEM | 4/13 วิทย์ SMTE | 4/14 คณิต Gifted Math
a นักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป >> รวมทุกห้อง | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/15

 

 
 
 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน