:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


ประกาศรับสมัครและแบบฟอร์ม
 
ประกาศของโรงเรียนเรื่องการรับสมัครนักเรียน

a ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศการรับนักเรียน ม.1

a ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted Math)

a ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)

a ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ)
a แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอยู่ในเขตพื้นที่บริการ ไฟล์ Word / ไฟล์ PDF

a ประกาศการรับนักเรียน ม.1 (ประเภททั่วไป)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.1 (ประเภทความเงื่อนไขพิเศษ)

ประกาศการรับนักเรียน ม.4

a ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted Math)

a ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

a ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (เตรียมวิศวะด้วยกระบวนการ STEM)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.4 (รอบโควตา นักเรียน ม.3 เดิม)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.4 (ประเภททั่วไป)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.4 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

a ประกาศการรับนักเรียน ม.4 (ประเภทความเงื่อนไขพิเศษ)

แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลการเรียนและหนังสือรับรองความประพฤติ

a หนังสือรับรองความประพฤติ ไฟล์ Word / ไฟล์ PDF

 
 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน