:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
 
แนวปฏิบัติการเข้าสอบ

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการซึ่งมีรูปถ่ายนักเรียนชัดเจนบนบัตร
2. ปากกาน้ำเงิน
3. ดินสอ 2B
4. ยางลบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

a ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

a ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.1 ประเภททั่วไป (ในเขตพื้นที่, ทั่วไปนอกเขตพื้นที่, ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

a ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

a ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.4 ประเภททั่วไป (ทั่วไป, ความสามารถพิเศษ, โควตานักเรียน ม.3 เดิม)

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

a ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ

a ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป (แก้ไข เพิ่มเติม)

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน