:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


 
ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

a โทรศัพท์ : 053-535303
a FAX : 053-511060
a เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.sby.ac.th
a Facebook : https://www.facebook.com/sbyschool

a Offical Line เพิ่มเพื่อน

 
ฝ่ายวิชาการ และ งานรับสมัครนักเรียน

a ฝ่ายวิชาการ : 085-8707545
a โทรศัพท์ : 053-535303 ต่อ ฝ่ายบริหารวิชาการ

คณะทำงาน

a ครู อัญชลี ขัดสงคราม 091-068-9740
a ครู ทวีป นวคุณานนท์ 081-531-2277

ผู้พัฒนาระบบ

ครู ทวีป นวคุณานนท์
a โทรศัพท์ : 081-5312277
a E-mail : taweep@sby.ac.th

 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน