:: การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ::
เมนูหลัก
 

แสดงความคิดเห็น ติดตามข่าวสาร
หรือสอบถามข้อมูลโดยคลิก
Like Fanpage ของโรงเรียน


เพิ่มเพื่อน 


สมัครเรียน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ม.1 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.1 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 (หมดเวลารับสมัคร)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รอบโควตา (หมดเวลารับสมัคร)

ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนทั่วไป ม.4 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ม.4 (หมดเวลารับสมัคร)

นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4 (หมดเวลารับสมัคร)

 

 

 
พัฒนาระบบโดย : คุณครูทวีป นวคุณานนท์
งานรับนักเรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน